FARINA DE FORÇA

Format:

Preu Kg:

0.8 €

Comentaris:

Farina blanca per a pastisseria, mòlta en molí de cílindres

Prové de la Farinera Coromina.