La fleca

La fleca, o sigui, tot l'espai de què disposa l'establiment per poder elaborar pa, està situada a la planta baixa d'un petit edifici que a principi de segle XX va construir la familia de Can Teixidor de Corts per poder-hi emmagatzemar productes del camp i de l'horta i també el carro amb d'altres eines per treballar amb rossam.

Als anys setanta aquest edifici, que en el seu origen era fet de lloses, va ser reforçat amb contraenvans. Se'n va modificar també l'ús, va passar a ser garatge i rebost a la planta baixa, i lloc d'esbarjo a la primera planta.

Ja a principi d'aquest segle es va contruir un cobert de fusta adossat a la cara nord-oest de l'edifici. El forn està dins el cobert i adossat a l'edifici.

A la planta baixa de l'antiga cabana hi la botiga, l'obrador i el magatzem de farina. Tot junt ocupa els 40 m2 de la planta. A l'exterior hi ha un espai per als feixos de llenya i un altre per poder maniobrar i treballar a davant del forn. Aquest espai exterior ocupa 40 m2 del cobert de fusta annex a l'edifici.

Tot el conjunt està separat de qualsevol altra edificació i està situat a la cara nord del puig del poble de Corts.